Kontakt

Kontakt

 • Doprastav Development, a. s.
  Sídlo: Drieňová 27
  826 56 Bratislava
  Právna forma: Akciová spoločnosť
  IČO: 43 777 287
  DIČ: 2022457272
  IČO DPH: SK2022457272
  Register: Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4259/B
   Súhlasím so spracovaním osobných údajov.